เฝ้าไข้ดูเเลผู้ป่วย

 

 

 

 

คุณสมบัติพนักงานเฝ้าไข้ผู้ป่วย              
           
       พนักงานดูแลผู้ป่วยของเราทุกคนจะต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร การดูแลผู้ป่วยเบื้องต้น และมีใจรักในงานการบริบาลและบริการ ผ่านการตรวจสอบประวัติและสุขภาพเบื้องต้นจากทางศูนย์ เพศหญิงอายุตั้งแต่ 18 - 45 ปี มีประสบการณ์การเฝ้าไข้ไม่ต่ำกว่า 2- 10 ปีขึ้นไป มีวุฒิการศึกษา ขั้นต่ำ ป.6-ปริญญาตรี และจบหลักสูตรบริบาล           
        

  
หน้าที่โดยสังเขป          

  • อาบน้ำ-เช็ดตัว เปลี่ยนเสื้อผ้า ดูแลทำความสะอาดร่างกายผู้สูงอายุ 
  • จัดยา จัดอาหาร (ป้อนหรือฟีตตามอาการ)
  • ให้อาหารทางสายยางดูดเสมหะ(กรณีผู้ป่วยต้องให้อาหารทางสายยาง)
  • ดูแลเรื่องการขับถ่าย  พลิกตัว ทำแผล
  • ช่วยทำกายภาพบำบัดเบื้องต้น รวมถึงการพูดคุยสนทนา
  • ทำความสะอาดบริเวณ-ห้องนอน-อุปกรณ์ของผู้ป่วยและซักรีดเสื้อผ้า
  • ปฏิบัติตามคำสั่งผู้จ้างแย่างเคร่งครัด และมีวาจาสุภาพต่อผู้ป่วย
  • คอยสังเกตอาการของผู้ป่วยทุกวัน หากผิดสังเกตจะแจ้งให้ญาติทราบทันที
  • ทำอาหารให้ผู้ป่วย ทั้งธรรมดา อาหารปั่น ตามสูตรที่ทางโรงพยาบาลให้มา
  • อัตราค่าบริการตามที่ตกลงกับศูนย์